Vi hjälper ditt företag att växa och må bra.

Baker Tilly Tributa KB

Baker Tilly Tributa KB bildades 1998 och arbetar med rådgivning inom framförallt inkomstskatt och moms. Vi är idag fyra jurister placerade i södra Sverige, våra kunder finns både inom och utom landet. Tillsammans har vi både bredd och spetskompetens med varierande bakgrunder från Skatteverket, domstol, och framförallt den privata rådgivningsbranschen. Som konsulter sträcker sig erfarenheten så långt tillbaka som 1987. Med olika arbetslivserfarenhet och kunskapsområden får vi också olika infallsvinklar och tillsammans kan vi ta oss an de flesta sorters uppdrag inom skatt.

För oss går personlighet och professionalism hand i hand och vi vill vara ett prestigelöst alternativ där du som kund alltid vet vilka du har att göra med, och samtidigt känner dig trygg med att vi vet vad vi gör. Som delägare till vår egen byrå är vi, precis som många av våra kunder, egna företagare.

Baker Tilly Sverige

Baker Tilly Tributa KB har ett nära samarbete med kollegorna inom nätverket Baker Tilly Sverige, inte minst genom fysisk närvaro på Baker Tillys kontor i Halmstad, Karlskrona, Malmö, Lund och Trelleborg. Samtidigt som vi är självständiga är vi också ”en i huset”. Så arbetar Baker Tilly över hela landet, självständiga medlemsbyråer blir ett kollegialt nätverk som du hittar från Luleå i norr till Trelleborg i söder. Vi är idag ca 600 medarbetare fördelade på ca 70 kontor som alla arbetar under samma signum i form av servicekänsla och personligt engagemang gentemot våra kunder. Nätverket tillhandahåller tjänster inom redovisning och revision men även konsulttjänster såsom HR och skatt.

www.bakertilly.se

Baker Tilly International

Som medlemmar i Baker Tilly Sverige är vi också medlemmar i vårt internationella nätverk, Baker Tilly International. Tillsammans representeras vi globalt av 30 000 medarbetare och finns på plats i 147 länder. Att vi är en del av ett både världsomspännande och lokalt nätverk av revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter är en styrka för oss och därmed en styrka för våra kunder. Vi sätter inga gränser i var våra kunder befinner sig, vi är tillgängliga och arbetar tillsammans.

www.bakertillyinternational.com