Våra kunder

Nätverkets kunder är till stor del entreprenörsledda företag av mindre och mellanstor storlek, men ingen kund är den andra helt lik för det. Vi är vana vid att sätta oss in i olika kunders situation och ser alltid till behov och önskemål i varje specifikt fall. Förutom våra ägarledda företag finns såväl kommunala bolag som internationella koncerner bland kunderna. Vår rådgivning omfattar även  enskilda näringsverksamheter och ägare av HB/KBn.  

Utöver det egna nätverket samarbetar vi även med flera andra fristående revisions- och redovisningsbyråer, liksom advokatbyråer vars kunder har ett behov av skatterådgivning. Givetvis kan Du som är i behov av skatterådgivning alltid vända dig direkt till oss!

Vill du komma i kontakt med oss?

 

Kontakta oss